Data scientist harada işləyə bilər?

Bu sahənin ən çox inkişaf etdiyi ölkələr ABŞ, Çin, Böyük Britaniya, Hindistan və Kanadadır. Bu ölkələrdə mütəxəssisləri şirkətlər özləri axtarırlar, sahənin əhəmiyyəti başa düşülür, hər kəsin nə iş görməli olduğu əksər şirkətlərdə rahat bilinir, sahənizi kimə isə izah eləmək məcbiriyyətində qalmırsınız.

Kamil Alasgarov

Kolmogorov-Smirnov test in python

Kamil Alasgarov

Data science üçün python yüklənməsi

Kamil Alasgarov

Data scientist olmaq üçün haradan başlayaq 2: detallı mənbələr

Kamil Alasgarov

Data Science nədir?

Kamil Alasgarov