Kolmogorov-Smirnov test in python

Imagine you are given some data and asked to find the (parametric) probability distribution that best describes the data. There are many ways you could go about it, but the most mainstream approach would be using Kolmogorov-Smirnov (KS for short) to find matching one. Below we will go over a piece of python code which does that. But before that, l…

Kamil Alasgarov

Data science üçün python yüklənməsi

Data scientist üçün ən vacib proqramlardan, daha dəqiq, proqramlaşdırma dillərindən biri python-dur. [Payton] kimi oxunan bu dil 1991-ci ildə Quido van Rossum tərəfindən ilk dəfə texnologiya ictimaiyyətinə açıqlanıb və kodun rahatlığına görə qısa zamanda məşhurluq qazanıb. Hazırda data science üçün ən məşhur dildir. Bu dəfə bu dili və onun data sc…

Kamil Alasgarov

Kolmogorov-Smirnov test in python

Kamil Alasgarov

Data science üçün python yüklənməsi

Kamil Alasgarov

Data scientist olmaq üçün haradan başlayaq 2: detallı mənbələr

Kamil Alasgarov

Data Science nədir?

Kamil Alasgarov