Data scientist olmaq üçün haradan başlayaq 1: background məsələsi

Data science qərbdə yaranmış və sonradan da Çin və Hindistan kimi ölkələrdə geniş yayılmış bir sahədir. Bütün sahələrdə olduğu kimi burada da bizdə ədəbiyyat qıtlığı var (daha dəqiq, ədəbiyyat yoxdur!). Buna görə də, tez nəticə əldə edə bilmək üçün siz yaxşı səviyyədə ingilis dilində oxumaq qabiliyyətinə malik olmalısınız. Səhv başa düşməyin, sizə…

Kamil Alasgarov

Data scientist harada işləyə bilər?

Bu sahənin ən çox inkişaf etdiyi ölkələr ABŞ, Çin, Böyük Britaniya, Hindistan və Kanadadır. Bu ölkələrdə mütəxəssisləri şirkətlər özləri axtarırlar, sahənin əhəmiyyəti başa düşülür, hər kəsin nə iş görməli olduğu əksər şirkətlərdə rahat bilinir, sahənizi kimə isə izah eləmək məcbiriyyətində qalmırsınız.

Kamil Alasgarov

Data science harada və necə istifadə olunur?

Data science həyatımızın demək olar hər bir sahəsində istifadə oluna bilər. Əgər çox ümumi oldusa gəlin bir sıra sahələri və tətbiq mexanizmini sadalayım. Gündəlik həyatımızda fikir vemədən istifadə etdiklərimizi birinci yazacam. Hazır olun, siyahı uzundur :)

Kamil Alasgarov

Machine learning anlayışı

Günümüzün populyar elmində ən çox işlədilən terminlərdən biri Machine Learning-dir (bunda sonra qısaca ML). Hamımız bunu eşitsək də yəqin ki, bir çoxlarımız hələ də nə anlama gəldiyini tam olaraq aydınlaşdıra bilməmişik. ML-in özünü öyrənmək bəlkə çətin ola bilər, amma nə anlama gəldiyini başa düşmək heç də çətin deyil. Postda bu məsələni aydınlaş…

Kamil Alasgarov

Kolmogorov-Smirnov test in python

Kamil Alasgarov

Data science üçün python yüklənməsi

Kamil Alasgarov

Data scientist olmaq üçün haradan başlayaq 2: detallı mənbələr

Kamil Alasgarov

Data Science nədir?

Kamil Alasgarov